E-Rotor AB


Gå till innehållet

Produkt Kondensvakt

FUKTPROBLEM (KONDENS)
Fuktproblem i material är ett område som berör de flesta produkter. Det är därför viktigt att försöka eliminera skador som kan uppkomma därigenom. Utomhus är luftfuktigheten nästan alltid hög, för t ex Stockholmsområdet är årsmedelvärdet ca 80 % luftfuktighet.Luftfuktighet på 50 % upplevs som behaglig och är också bra för det flesta organiska materialslag. Denna luftfuktighet skall också vara så stabil som möjligt för att undvika skador. Skador av varierande slag genom variation i luftfuktigheten kan man lätt se t ex på museiföremål, möbler, musikinstrument, tavlor m.m. Fukt har en otrolig förmåga att tränga in i ett utrymme med lägre temperatur, t ex hus som ej är uppvärmda, sommarstugor, husvagnar, lagerutrymmen m.m.Den konventionella metoden som tidigare har funnits för att förhindra fukt/kondensskador varit att hålla en oreglerad hög temperatur vilket medfört höga kostnader samt energislösande.För att skydda sig mot fukt/kondensskador räcker det med att innetemperaturen är 4 grader högre än på utsidan. T ex +20 grader på utsidan bör temperaturen vara +24 grader på insidan, -10 grader på utsidan ska det vara –6 grader på insidan o s v.För att uppnå detta och ej förbruka mer energi än som behövs är en KONDENSVAKT (KFV-98) lösningen.Denna kondensvakt KFV-98 är konstruerad och utprovad för detta ändamål. KFV-98 styr den värmekälla som behövs för att hålla rätt temperatur dvs 4 grader högre på insidan.Värmekällan kan t ex vara; kupévärmare, byggtork eller liknande.Värmekällans effekt anpassas till rummets volym.

KONDENS – FROSTVAKT KFV-98
Denna produkt är konstruerad för att förhindra kondens- och frostskador i slutna utrymmen t ex fritidshus, husvagnar, fritidsbåtar, förråd, lagerutrymmen m.m. där man med en LÅG ENERGIKOSTNAD kan hålla utrymmet fritt från kondens- och frostskador.Kondens- och frostvakten är en detektor som styr ett element eller någon annan värmekälla.Produkten har varit inmonterad i en fristående fartygscontainer, den har använts som arkiv för ritningar, årsbokföring m.m. under 2 år i temperaturväxlingen mellan minus 30 grader till plus 30 grader utan att någon kondensskada har kunnat observeras. Produkten har också provats av norska civilförsvaret och blivit godkänd för deras lagerutrymmen.

Produkten KFV-98 har tre inställningsmöjligheter:

1. Kondensskydd
Vid variation av plus och minusgrader.Håller alltid innetemperaturen 3-4 grader varmare inomhus.

2. Frostskydd
Övervakar endast frostrisk.

3. Kondens- och frostskydd
I detta läge övergår detektorn automatiskt till frostövervakning om utomhustemperaturen sjunker under + 3,5 grader och håller en temperatur som varierar mellan +3,5 och 4,5 grader, detta så länge utomhustemperaturen visar frostrisk varefter detektorn automatisk återgår till kondensövervakning när frostrisk ej längre föreligger. I ett utrymme som har mer än ett rum , kan två extra sensorer med ledning upp till 30 m/st. kopplas in. Den sensor som har lägsta temperaturen styr detektorn och därmed värmekällan.Produkten är patentsökt nr: 9800456-7.

Är du intresserad utav KFV-98 kontakta oss för information och prisuppgift.DAMP PROBLEM ( CONDENSATION)
Problems with damp in materials is a field that affects most products. It’s therefore important to eliminate damages against this problem. Outdoors the humidity of air is almost high. The air humidity ought to be as stable as possible to avoid damages. Damages of different kinds caused through variation of air humidity you usually see e.g. on museum pieces, furniture’s, musical instruments, pictures etc.

Damp has an incredible power to enter into spaces with lower temperature e.g. caravans, weekend cottages, pleasure boats etc. To protect against damp/condensation damages it’s enough to have 4 C higher indoors than outdoors, e.g. +20 C outdoors must be +24C indoors. +/- 0 C outdoors must be + 4 C indoors etc.
Our product KDF-98 is a product that is installed direct on radiator or other kind of heating sources. It is easy to install and to operate.

Contact us for more information:
E-ROTOR
STRANDVÄGEN 2
920 70 SORSELE
SWEDEN
PHONE, (+46) 70-607 43 44
FAX, (+46) 952-10715


DEUTSCHER DER INFORMATIONEN KDV-98
FEUCHTIGKEITSPROBLEME ( KONDENSATIONSPROBLEME)
Das Auftreten von Feuchtigkeit in den Materialien ist ein großes Problem, welches die meisten Produkte beeinflusst.Die Feuchtigkeit im Freien ist immer hoch. Um Schäden zu vermeiden sollte die Luftfeuchtigkeit so stabil wie möglich sein. Die durch sich verändernde Luftfeuchtigkeit entstandene Schäden findet man oft an Möbel, Musikinstrumente, Bilder sowie anderen Einrichtungen. Die Feuchtigkeit tritt meistens in Räumen mit tieferen Temperaturen auf, wie z.b. in Wohnwagen, Wochenendhäuser, Yachten usw.

Um Gegenstände und Räume gegen Feuchtigkeits- und Kondensationsschäden zu schützen, reicht es, wenn die Innentemperatur 4º C höher als die Außentemperatur ist. Das hei_t: wenn die Außentemperatur +20º C ist, reicht eine Innentemperatur von +24º C oder bei +/- 0º C Außentemperatur benötigt man +4º C Innentemperatur usw.Unser Produkt KDF-98 wird direkt an der Heizung oder anderen Wärmequellen angeschlossen. Es ist einfach zu montieren und zu bedienen.

In Verbindung treten Sie mit uns zu mehr Information:
E-ROTOR AB ,
STRANDVÄGEN 2
920 70 SORSELE
SWEDEN
TEL. (+46) 70-607 43 44
FAX. (+46) 952-10715
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn